Wersja obowiązująca z dnia

Władze Spółki

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

 

Struktura własności:

100 % udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn - Mazury  posiada jedyny właściciel Województwo Warmińsko - Mazurskie.

 

 • RADA NADZORCZA
 1. Damian Stępień - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Jerzy Buczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Jan Śmietanko - Członek Rady Nadzorczej

  

 • ZARZĄD
 1. Wiktor Wójcik - Prezes Zarządu

 

 • DYREKCJA PORTU  I PROKURY
 1. Stefan Ochman - Dyrektor Operacyjny / Prokurent
 2. Aleksandra Kalinowska - Dyrektor Ekonomiczno - Administracyjny / Prokurent
 3. Dariusz Naworski - Dyrektor Handlu i Marketingu / Prokurent
 4. Tomasz Kalinowski - Dyrektor Techniczny