Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Aleksandra Kalinowska

Władze Spółki

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

 

Struktura własności:

100 % udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn - Mazury  posiada jedyny właściciel Województwo Warmińsko - Mazurskie.

 

  • RADA NADZORCZA
  1. Damian Stępień - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Jerzy Buczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej
  3. Jan Śmietanko - Członek Rady Nadzorczej

  

  • ZARZĄD
  1. Tomasz Kądziołka - Prezes Zarządu

 

  • DYREKCJA PORTU  I PROKURY
  1. Tomasz Kądziołka - Dyrektor Portu / Prokurent
  2. Aleksandra Kalinowska - Dyrektor Ekonomiczno - Administracyjny / Prokurent
  3. Stefan Ochman - P.O. Dyrektor Portu / Prokurent